Regulamin Szkoły Doktorskiej AWF Katowice

zatwierdzony uchwałą Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Nr AR001-5-V/2020
z dnia 26 maja 2020 roku

Termin obowiązywania Plik
01 października 2020 r. PDF