"Wpływ nurkowania na wstrzymanym oddechu na wybrane mechanizmy adaptacyjne i kardioprotekcyjne"Załączniki:

Rozprawa doktorska
Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2
Termin obrony