Kontrola sanitarna i sprawdzająca na decyzję PPIS w Katowicach – dotyczyła budynku przy ul. Raciborskiej 1 w Katowicach 14.01.2015 r.Załączniki:

Protokół kontroli