Kontrola sanitarna i sprawdzająca na decyzję PPIS w Katowicach – dotyczyła budynku przy ul. Raciborskiej 1 w Katowicach.Załączniki:

Protokół kontroli